Oral Driving Test Mauritius

Helping you pass your oral test through our practice questions and discussion forum

Join Community
Oral Driving Test Mauritius
227 members 104 topics 347 posts

Ki procedure pou transfer ene loto depi nom ene person ki in deceder pou ale lor so garcon so nom ??

last updated
created
2 replies
182 views
3 users
0 likes
avish 16 Sep 2013

Personne la in fini deceder, so garcon ki pu occuP ban demarche la et si possible ene ti info lor ban fees a payer

2 Comments

gices 17 Sep 2013

Garson la pou bizin sa bann dokiman la:

  • horsepower (carte enregistreman)
  • lafidavit (orizinal + fotocopi)

Si dimun ki finn mort la ti met loto la en-gage, garson la pou bizin enn papier depi kompanier kot ti pran loan la pou NTA retir sa lor loto la.

Pena oken fees pou payer..chek sa link la pou plis linformasion.

1
avish 21 Sep 2013

Merci pu info